Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Op alle prijsopgaven, leveringen en transacties zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u hier downloaden. (Adobe Acrobat Reader vereist).

  Algemene voorwaarden Wellwaij Belting Wormer 

  Algemene voorwaarden Wellwaij Belting Herkenbosch